093. Quản trị cung ứng : [19] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 19 của 19
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản trị chuỗi cung ứng. Chương 9-hếtNguyễn, Thành Hiếu
2015Quản trị chuỗi cung ứng. Chương 5-9Nguyễn, Thành Hiếu
2015Quản trị chuỗi cung ứng. Chương 1-4Nguyễn, Thành Hiếu
2002Quản trị cung ứng phần 2 chương 6-10Đồng, Thị Hồng Vân
2002Quản trị cung ứng phần 1 chương 1-5Đồng, Thị Hồng Vân
2001Marketing trong kinh doanh dịch vụ. Phần 2(6-11)Lưu, Văn Nghiêm
2001Marketing trong kinh doanh dịch vụ. Phần 1(1-5)Lưu, Văn Nghiêm
2006Giáo trình Marketing dịch vụ. Phần 2: Chương 8-10Nguyễn, Thượng Thái
2006Giáo trình Marketing dịch vụ. Phần 1: Chương 1-7Nguyễn, Thượng Thái
2004Quản trị chất lượng trong các tổ chức: Phần 2Tạ, Thị Kiều An; Ngô, Thị Ánh
2004Quản trị chất lượng trong các tổ chức: Phần 1Tạ, Thị Kiều An; Ngô, Thị Ánh
2005Quản lý chất lượng trong các tổ chức. Phần 2Nguyễn, Đình Phan
2005Quản lý chất lượng trong các tổ chức. Phần 1Nguyễn, Đình Phan
2006Ebook Marketing dịch vụ: Phần 2Lưu, Văn Nghiêm
2006Ebook Marketing dịch vụ: Phần 1Lưu, Văn Nghiêm
2008Bài giảng Marketing dịch vụ̣Nguyễn, Văn Thanh
2006Quản lý công nghệ cho doanh nghiệpNguyễn, Sĩ Lộc
2007Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 2Hà, Văn Hội
2007Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1Hà, Văn Hội
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 19 của 19