099. Quản trị kinh doanh dịch vụ : [30] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 30
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản trị dịch vụ.Phần 3: Chương 7-9Lê, Đan Thọ; Vương, Quốc Duy; Trần, Hữu Ái
2016Quản trị dịch vụ.Phần 2: Chương 4-6Lưu, Đan Thọ; Vương, Quốc Duy; Trần, Hữu Ái
2016Quản trị dịch vụ.Phần 1: Chương 1-3Lưu, Đan Thọ; Vương, Quốc Duy; Trần, Hữu Ái
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần C: Quản trị các yếu tố của kinh doanh thương mại. Chương 16-hếtNguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần B: Những vấn đề chung cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. Chương 12-15Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần B: Những vấn đề chung cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. Chương 7-11Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2016Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại. Phần A: Những vấn đề chung về doanh nghiệp thương mại. Chương 1-6Nguyễn, Thừa Lộc; Trần, Văn Bão
2006Giáo trình marketing dịch vụ. phần 1: chương 1 - 6Nguyễn, Thượng Thái
2006Tìm hiểu về cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 2Phạm, Kim Dung
2006Tìm hiểu về cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: Phần 1Phạm, Kim Dung
2005Giáo trình kinh tế vi môTrần, Thúy Lan
2004Kinh tế doanh nghiệp thương mại. Phần 2: Chương 6-10Phạm, Công Đoàn; Nguyễn, Cảnh Lịch
2004Kinh tế doanh nghiệp thương mại. phần 1:chương 1-5Phạm, Công Đoàn; Nguyễn, Cảnh Lịch
2006Giáo trình marketing dịch vụ phần 2 chương 1- 6Nguyễn, Thượng Thái
2008Marketing dịch vụ phần 2 chương 7 - 14Lưu, Văn Nghiêm
2008Marketing dịch vụ phần 1 chương 1- 6Lưu, Văn Nghiêm
2013Dịch vụ thượng hạng lợi nhuận bền vữngLeonardo, Inghilleri; Micah, Solomon
2001Nghệ thuât quảng cáoArmand, Dayyan
2008Lập chiến lược quảng cáo phần 2 chương 5-8Bảo Châu
2008Lập chiến lược quảng cáo phần 1 chương 1-4Bảo Châu
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 30
 Trang sau >