Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5195
Nhan đề: Marketing B2B marketing khách hàng tổ chức. Phần 2 (Chương 5-8)
Tác giả: Nguyễn, Hoản
Bùi, Thúy Quỳnh;...
Từ khoá: Marketing;Marketing công nghiệp;B2B
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5195
Bộ sưu tập:0020020 - B2B marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-272-Marketing B2B markeing khach hang to chuc. Phan 2.pdf5.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.