Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5197
Nhan đề: Quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập
Tác giả: Bộ Công Thương
Từ khoá: Thương mại;Quan hệ thương mại;Việt Nam;Trung Quốc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Công thương
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5197
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-278-Quan he thuong mai VN.TQ.pdf4.99 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.