Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Tham Khảo 4240

Tổng lượt truy cập theo tháng

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
Tài liệu Tham Khảo 52 83 15 86 12 125 100

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 3883
Hoa Kỳ 136
Ý 15
Pháp 14
Vương quốc Anh 11
Trung Quốc 7
EU 5
Nga 4
Tây Ban Nha 3
Nhật Bản 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3584
Ho Chi Minh City 75
Mountain View 56
Hai Phong 29
Saigon 28
Can Tho 25
Quan 18
Ann Arbor 16
Phu Tho 15
Dinh Cong 13