Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Tham Khảo 3759

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Tài liệu Tham Khảo 183 137 142 87 37 135 23

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 3487
Hoa Kỳ 99
Pháp 11
Trung Quốc 5
EU 5
Nga 4
Tây Ban Nha 3
Nhật Bản 3
A1 2
Úc 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3225
Ho Chi Minh City 67
Mountain View 38
Hai Phong 28
Saigon 27
Can Tho 25
Quan 18
Phu Tho 15
Ann Arbor 11
Dinh Cong 11