Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh tế - Quản lý 578

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Kinh tế - Quản lý 11 22 11 21 19 9 21

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 513
Hoa Kỳ 28
Pháp 5
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
EU 2
Nhật Bản 2
A1 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 459
Ho Chi Minh City 16
Scottsdale 9
Hai Phong 8
Can Tho 5
Mountain View 5
Vinh 4
Bakersfield 3
Dung 3
Saigon 3