Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh tế - Quản lý 920

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019
Kinh tế - Quản lý 22 30 23 13 27 7 11

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 764
Hoa Kỳ 70
Pháp 10
Ý 10
Ma-lay-xi-a 6
Trung Quốc 5
Tây Ban Nha 3
Vương quốc Anh 3
Đức 2
EU 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 687
Ho Chi Minh City 19
Mountain View 14
Houston 10
Scottsdale 9
Hai Phong 8
Ann Arbor 7
Fremont 7
Bình Thành 6
Can Tho 5