Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh tế - Quản lý 544

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Kinh tế - Quản lý 16 10 11 22 11 21 15

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 481
Hoa Kỳ 26
Pháp 5
Ma-lay-xi-a 5
Tây Ban Nha 3
Đức 2
EU 2
Nhật Bản 2
A1 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 428
Ho Chi Minh City 15
Hai Phong 8
Scottsdale 8
Can Tho 5
Mountain View 4
Vinh 4
Bakersfield 3
Dung 3
Saigon 3