Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh tế - Quản lý 611

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Kinh tế - Quản lý 11 21 19 9 29 9 16

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 533
Hoa Kỳ 35
Pháp 5
Ma-lay-xi-a 5
Trung Quốc 3
Tây Ban Nha 3
Đức 2
EU 2
Nhật Bản 2
A1 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 478
Ho Chi Minh City 16
Scottsdale 9
Hai Phong 8
Mountain View 7
Can Tho 5
Ann Arbor 4
Vinh 4
Bakersfield 3
Chicago 3