Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Ngoại Ngữ 690

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Ngoại Ngữ 26 9 15 24 23 34 23

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 599
Hoa Kỳ 36
Nga 18
Đức 7
EU 6
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nhật Bản 2
Ca-na-đa 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 539
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 13
Hai Phong 12
Ann Arbor 8
Scottsdale 8
Mountain View 6
Quan 6
Saigon 6
Da Nang 5