Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh Doanh Marketing 946

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Kinh Doanh Marketing 44 14 28 58 47 67 30

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 859
Hoa Kỳ 56
Pháp 5
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Trung Quốc 2
Đức 2
Bờ Biển Ngà 1
Ru-ma-ni 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 788
Ho Chi Minh City 24
Ann Arbor 12
Mountain View 10
Saigon 9
Wilmington 9
Scottsdale 8
Binh Duong 5
Hai Phong 5
Dinh Cong 4