Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kinh Doanh Marketing 1048

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Kinh Doanh Marketing 47 67 34 18 48 21 11

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 937
Hoa Kỳ 75
Pháp 5
Nhật Bản 5
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Đức 2
Bờ Biển Ngà 1
Ha-i-ti 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 865
Ho Chi Minh City 25
Ann Arbor 21
Mountain View 15
Saigon 9
Scottsdale 9
Wilmington 9
Binh Duong 5
Hai Phong 5
Dinh Cong 4