Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5374
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 20/Quý IV/2012. Một số đề xuất nhằm khai thác có hiệu quả các quan điểm tham quan tại Đà Nẵng theo quan điểm Marketing
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 20/Quý IV/2012;Maketing
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5374
Bộ sưu tập:Số 20

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
20.12 Marketing.pdf670.84 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.