Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5386
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Để hoạt động khoa học trong nhà trường phát triển mạnh mẽ hơn
Tác giả: Nguyễn, Tri Vũ
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Hoạt động khoa học
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5386
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.4 Hoat dong khoa hoc.pdf247.18 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.