Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5389
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Email Marketing-Phương thức truyền thông hiệu quả cho các doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Email Marketing;Doanh Nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5389
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.7 EMAIL MARKETING.pdf374.25 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.