Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5390
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Vận dùng nghệ thuật “Thuyết cái nhât” trong dịch vụ bán lẻ
Tác giả: Trần, Thị Hoài Nam
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Dịch vụ bán lẻ;Nghệ thuật
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5390
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.8 Thuyet cai nhat.pdf319.91 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.