Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5392
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Một số nguyên nhân và biện pháp nhằm hạn chế nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lý, Vân Phi
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Ngân hàng thương mại;Nợ xấu
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5392
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.10 Nguyen nhan va giai phap.pdf348.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.