Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5393
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Đo lường rủi ro;Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5393
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.11 Do luong rui ro.pdf1.17 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.