Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5394
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị lối sống của sinh viên
Tác giả: Nguyễn, Khánh Mai
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Yếu tố ảnh hưởng;Giá trị lối sống
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5394
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.12 Gia tri loi song.pdf349.73 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.