Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5395
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Tìm hiểu về quyền xác định lại giới tính của cá nhân
Tác giả: Hoàng, Thị Thanh Nguyệt
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Quyền;Xác định giới tính
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5395
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
21.13 Gioi tinh.pdf367.09 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.