Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5396
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 21/Quý I/2013
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 21/Quý I/2013;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5396
Bộ sưu tập:Số 21

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Bia KH 21.pdf8.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH21. Quý I.2013.pdf2.27 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.