Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5407
Nhan đề: Một số mẹo giúp giao tiếp tốt: Bí quyết giao tiếp hiệu quả
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp;Bí quyết;Giao tiếp hiệu quả
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5407
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-135-Bi quyet gt hieu qua.pdf164.44 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.