Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5411
Nhan đề: Một số mẹo giúp giao tiếp tốt: 5 bước để có cuộc giao tiếp tốt
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5411
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-139-Bi quyet gt 5 buoc.pdf123.55 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.