Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5412
Nhan đề: Những bí quyết trong giao tiếp - Larry King
Tác giả: Larry King
Thúy Hà biên dịch
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5412
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-140-Bi quyet trong gt.pdf32.53 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.