Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5414
Nhan đề: Những quy tắc trong văn hóa giao tiếp: Bài thuyết trình: Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của Hàn Quốc
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp;Văn hóa giao tiếp;Hàn Quốc
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5414
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-142-Van hoa gt Han Quoc.ppt4.78 MBMicrosoft PowerpointXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.