Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5426
Nhan đề: Những kỹ năng giao tiếp nơi công sở hiệu quả: Nghệ thuật “Lấy Lòng” Cấp Trên
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp;Giao tiếp nơi công sở;Cấp trên
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5426
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-155-Ky nang gt noi cong so co quan.pdf154.86 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.