Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5445
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 22/Quý II/2013
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 22/Quý II/2013;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5445
Bộ sưu tập:Số 22

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BAN TIN SO 22-2.pdf12.51 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH22. Quý II.2013.pdf2.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.