Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Các bước trong kỹ năng thuyết trình 17

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Các bước trong kỹ năng thuyết trình 2 4 2 0 0 7 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-160-Ky nang thuyet trinh cac buoc.pdf 6

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 6
Việt Nam 6

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2
Fremont 1