Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 7

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 0 0 0 0 2 2 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-161-Ky nang thuyet trinh hieu qua.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 4
Việt Nam 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 3
Jacksonville 2
Philadelphia 2