Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 16

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 0 0 4 0 2 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-161-Ky nang thuyet trinh hieu qua.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 7
Việt Nam 6
Trung Quốc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 5
Jacksonville 3
Fremont 2
Philadelphia 2
Da Nang 1
Fuzhou 1