Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 9

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Kỹ năng để thuyết trình hiệu quả 0 0 2 2 3 2 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-161-Ky nang thuyet trinh hieu qua.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 5
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 5
Jacksonville 2
Philadelphia 2