Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Các kỹ năng để thuyết trình thành công và ấn tượng 8

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Các kỹ năng để thuyết trình thành công và ấn tượng 0 0 0 0 2 2 4

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-162-Ky nang thuyet trinh an tuong.ppt 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 4
Việt Nam 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Jacksonville 2
Philadelphia 2