Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Các kỹ năng để thuyết trình thành công và ấn tượng 17

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Các kỹ năng để thuyết trình thành công và ấn tượng 2 4 2 0 0 7 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-162-Ky nang thuyet trinh an tuong.ppt 6

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 6
Việt Nam 6

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2
Fremont 1