Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình 8

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Kỹ năng thuyết trình 0 0 0 0 2 2 4

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-163-Ky nang thuyet trinh.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 4
Việt Nam 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Jacksonville 2
Philadelphia 2