Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình- presentation skills 10

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Kỹ năng thuyết trình- presentation skills 0 0 2 2 6 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-164-Ky nang thuyet trinh ski.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2