Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình- presentation skills 15

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Kỹ năng thuyết trình- presentation skills 2 6 0 0 0 5 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-164-Ky nang thuyet trinh ski.pdf 6

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2