Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5453
Nhan đề: Bài thuyết trình: Kỹ năng giao tiếp
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thuyết trình
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5453
Bộ sưu tập:Kỹ năng thuyết trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-167-Ky nang gt.ppt2.95 MBMicrosoft PowerpointXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.