Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Vượt qua nỗi sợ thuyết trình 11

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Vượt qua nỗi sợ thuyết trình 0 0 2 2 5 2 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-168-Noi so TT.pdf 1

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hoa Kỳ 5

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2
Mountain View 1