Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Vượt qua nỗi sợ thuyết trình 9

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Vượt qua nỗi sợ thuyết trình 0 0 0 0 2 2 5

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-168-Noi so TT.pdf 1

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 5
Việt Nam 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Jacksonville 2
Philadelphia 2
Mountain View 1