Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5455
Nhan đề: Nâng cao khả năng thuyết trình hiệu quả
Tác giả: Sưu tầm
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5455
Bộ sưu tập:Kỹ năng thuyết trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-169-Kha nang thuyet trinh.pdf218.54 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.