Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nói chuyện trước đám đông 10

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Nói chuyện trước đám đông 0 0 2 2 5 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-171-Dam dong.pdf 5

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2