Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nói chuyện trước đám đông 16

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Nói chuyện trước đám đông 2 5 1 0 0 6 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-171-Dam dong.pdf 9

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Jacksonville 2
Philadelphia 2