Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5457
Nhan đề: Kỹ năng thuyết trình- presentation skills
Tác giả: Vũ, Thái Hà
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thuyết trình
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5457
Bộ sưu tập:Kỹ năng thuyết trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-172-Thuyet trinh.pdf1.38 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.