Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 2

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 0 0 0 0 0 0 2

Tải tập tin

Lượt truy cập

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2