Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 11

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 0 0 0 0 2 2 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-173-Thuyet trinh loi cuon.pdf 6

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 7
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 7
Jacksonville 2
Philadelphia 2