Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 18

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Kỹ năng thuyết trình "Ba phút cho bài phát biểu lôi cuốn 2 7 2 0 0 5 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KNM-173-Thuyet trinh loi cuon.pdf 13

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 9
Hoa Kỳ 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 9
Jacksonville 2
Philadelphia 2