Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 8

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 0 0 0 0 3 2 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
23.1 Thu Truong Tan Sang.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 4
Việt Nam 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Jacksonville 2
Philadelphia 2