Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa VII, TCCN khoá 37 và phát động thi đua năm học 2013 – 2014 16

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Diễn văn khai giảng cao đẳng khóa VII, TCCN khoá 37 và phát động thi đua năm học 2013 – 2014 2 3 3 2 0 4 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
23.2 Dien van khai giang.pdf 5

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 6
Việt Nam 6

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Ann Arbor 2
Jacksonville 2
Philadelphia 2