Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5463
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Lập dự án bằng phương pháp tiếp cận khung logic
Tác giả: Nguyễn, Tri Vũ
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 23/Quý III/2013;Phương pháp tiếp cận
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5463
Bộ sưu tập:Số 23

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
23.5 Lap du an.pdf659.47 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.