Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5472
Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam VITOURS
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Chất lượng sản phẩm;Du lịch;Công ty cổ phần du lịch Việt Nam VITOURS
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5472
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-108-Nguyen Thi Thu Hien.pdf1.15 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.