Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5488
Nhan đề: Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 1)
Tác giả: Trần, Ngọc Thêm
Từ khoá: Cơ sở văn hóa;Việt Nam
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5488
Bộ sưu tập:Cơ sở văn hóa Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-333-Co so VHVN p1.pdf3.42 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.