Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5494
Nhan đề: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần, Ngọc Thêm
Từ khoá: Bản sắc văn hóa;Việt Nam
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5494
Bộ sưu tập:Cơ sở văn hóa Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-340- ban sac vhVN.pdf17.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.