Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5495
Nhan đề: Bản sắc văn hóa Việt Nam
Tác giả: Phan, Ngọc
Từ khoá: Bản sắc văn hóa;Việt Nam
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5495
Bộ sưu tập:Cơ sở văn hóa Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-340- ban sac vhVN.pdf17.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.