Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian 53

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian 3 3 1 1 10 14 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 8
Việt Nam 8
Trung Quốc 5
Hung-ga-ri 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 7
Fremont 4
Ann Arbor 1
Chengdu 1
Chongqing 1
Fuzhou 1
Ho Chi Minh City 1
Jacksonville 1
Jinan 1
Wilmington 1