Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian 63

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2019 December 2019 January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020
Kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian 0 6 0 2 0 0 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 11
Việt Nam 10
Trung Quốc 7
Hung-ga-ri 2
Môn-đô-va 1
U-crai-na 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 9
Fremont 4
Dearborn 2
Jacksonville 2
Jinan 2
Ann Arbor 1
Chengdu 1
Chisinau 1
Chongqing 1
Fuzhou 1