Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng giải quyết vấn đề 53

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Kỹ năng giải quyết vấn đề 9 0 7 3 3 3 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 34
Trung Quốc 3
Hoa Kỳ 3
Hung-ga-ri 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 26
Da Nang 3
Saigon 3
Ho Chi Minh City 2
Chengdu 1
Chongqing 1
Fremont 1
Jacksonville 1
Ürümqi 1