Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng giải quyết vấn đề 75

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
Kỹ năng giải quyết vấn đề 3 3 3 8 12 1 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 42
Hoa Kỳ 7
Trung Quốc 3
Hung-ga-ri 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 33
Da Nang 3
Fremont 3
Ho Chi Minh City 3
Saigon 3
Chengdu 1
Chongqing 1
Houston 1
Jacksonville 1
Wilmington 1