Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5520
Nhan đề: Đức Phật Trong Ba Lô: Giải đáp thắc mắc của giới trẻ trong thế kỷ 21
Tác giả: Daisaku Ikeda
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giải quyết vấn đề
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Phương Đông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5520
Bộ sưu tập:Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-177-Duc phat trong ba lo.pdf612.87 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.