Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5523
Nhan đề: Hạt giống tâm hồn: Bài Học Vô Giá Từ Điều Bình Dị
Tác giả: Francis Xavier
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng thuyết trình
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5523
Bộ sưu tập:Kỹ năng thuyết trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-179-Bai học tu dieu binh di.pdf686.21 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.