Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5534
Nhan đề: Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời
Tác giả: Carol Kinsey Goman
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Kỹ năng giao tiếp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5534
Bộ sưu tập:Kỹ năng giao tiếp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-192-Suc mạnh ngon tu.pdf3.4 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.