Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5536
Nhan đề: 12 tuyệt kỷ bán hàng
Tác giả: Brian, Tracy
Từ khoá: Bán hàng;Kỹ năng bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5536
Bộ sưu tập:Tổng quan quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-183-12-tuyet-ky-ban-hang-brian-tracy.pdf1.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.