Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5538
Nhan đề: Nghệ thuật của sự tĩnh lặng
Tác giả: Pico, Iyer
Từ khoá: Kỹ năng tư duy;Nghệ thuật;Tĩnh lặng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5538
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM 042 Nghe thuat cua su tinh lang.pdf1.52 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.