Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/555
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty Việt Liên - Đà Nẵng
Từ khoá: Kế toán;Kế toán chi phí
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/555
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty Việt Liên - Đà Nẵng.pdf1.29 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.