Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5559
Nhan đề: Tổ chức công việc làm ăn kim chỉ nam của nhà doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Từ khoá: Doanh nghiệp;Tổ chức công việc
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5559
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-064-To-chuc-cong-viec-lam-an.pdf22.72 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.